WU PHOTO Gallery

ประมวลภาพ ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Category Albums Files
พฤศจิกายน 57
6 114
นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการมอบเงิน 30,000 บาท จากการจัดงาน Back to School Party ให้โรงเรียนวัดโคกเหล็...


DSCN2955.jpg

9 files, Nov 10, 2014
Album viewed 103 times

ส่วนประชาสัมพันธ์และศูนย์บริการการศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ใน...


C360_2014-11-13-14-58-17-167.jpg

42 files, Nov 18, 2014
Album viewed 92 times

ม.วลัยลักษณ์ ยืนยันพร้อมเดินหน้าก่อสร้างศูนย์การแพทย์...


DSC_2139.JPG

21 files, Nov 19, 2014
Album viewed 221 times

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายแถลงผลดำเนินการอุดมศึกษาภาคใต้ปลอดเหล้า...


DSC_2214.JPG

20 files, Nov 25, 2014
Album viewed 76 times

ม.วลัยลักษณ์จับมือสมาคมกีฬาเมืองคอน จัดประชุมวิชาการวิทย์ฯกีฬา...


DSC_2248.JPG

12 files, Nov 26, 2014
Album viewed 69 times

ส่วนวิเทศสัมพันธ์จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งนักศึกษาต่างชาติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557...


phaaphkhaaw.jpg

10 files, Nov 27, 2014
Album viewed 78 times

6 albums on 1 page(s)

พฤษภาคม 57
17 435
หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต...


10322838_10152465246139316_5378251612641529135_n.jpg

11 files, May 01, 2014
Album viewed 85 times

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับมอบ eApplication สำหรับการติดตามข้อมูลและพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานจา...


MFEC-WU8.jpg

10 files, May 06, 2014
Album viewed 90 times

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ยอดเยี่ยมในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd Cu...


05.jpg

6 files, May 06, 2014
Album viewed 110 times

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬา และ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนา...


image045.jpg

17 files, May 06, 2014
Album viewed 99 times

ปปช.จังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์...


S__2277443.jpg

6 files, May 06, 2014
Album viewed 81 times

135 บทความ จาก 31 สถาบัน นำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม WMS Management Research National Conference#3...


DSC_7626.JPG

87 files, May 06, 2014
Album viewed 304 times

ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สกอ.“อ่างแก้วเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...


10347473_615777428512585_277474556198375362_n.jpg

60 files, May 07, 2014
Album viewed 127 times

ประเพณีวิสาขบูชาที่วัดพระบรมธาตุนครฯ...0 files
Album viewed 0 times

ม.วลัยลักษณ์ คว้า 7 เหรียญทอง 9 เงิน 6 ทองแดง กีฬา สกอ.ครั้งที่ 33 "อ่างแก้วเกมส์"...


10352348_616625901761071_8536408411080395777_n.jpg

59 files, May 15, 2014
Album viewed 104 times

การประชุมวิชาการ “นวัตกรรมอุดมศึกษาในประชาคมโลก”...


10314018_140577982779629_7394133821573003377_n.jpg

27 files, May 19, 2014
Album viewed 109 times

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศึกษาดูงาน...


35_WP_20140503_158.jpg

13 files, May 20, 2014
Album viewed 62 times

ผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศอังกฤษ บรรยาย Good Practice in Active Learning...


DSC_7701.JPG

7 files, May 20, 2014
Album viewed 78 times

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือและศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น...


image_2812969.jpg

48 files, May 21, 2014
Album viewed 136 times

นักกายภาพบำบัดทั่วประเทศ ร่วมประชุมวิชาการกายบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3...


DSC_7779.JPG

22 files, May 22, 2014
Album viewed 112 times

ทส.ร่วมกับ มวล. และภาคีเครือข่าย จัดประชุมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ปี'57...


DSC_7824.JPG

17 files, May 22, 2014
Album viewed 93 times

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ทัศนศึกษา ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์...


WP_20140428_148.jpg

20 files, May 27, 2014
Album viewed 72 times

มวล.ยินดีต้อนรับ ม.แม่ฟ้าหลวง...


10425130_301866363311115_1120369084974457530_n.jpg

25 files, May 30, 2014
Album viewed 68 times

 

17 albums on 1 page(s)

กรกฎาคม 57
13 526
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรา...


IMG_01435B15D.JPG

7 files, Jul 01, 2014
Album viewed 98 times

ม.วลัยลักษณ์เยือน 3 มหาวิทยาลัยในจีน หารือความร่วมทางวิชากร...


DSCN0566_28Medium29.JPG

23 files, Jul 03, 2014
Album viewed 92 times

สำนักวิชาการจัดการจัดโครงการ Photography & Global Studies Program in Thailand ให้แก่นักศึกษา St....


DSC_8605.JPG

17 files, Jul 03, 2014
Album viewed 73 times

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬ...


IMG_8934.JPG

24 files, Jul 03, 2014
Album viewed 144 times

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศอินโดนีเซีย...


P1040422.JPG

52 files, Jul 03, 2014
Album viewed 82 times

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UiTM ประเทศมาเลเซีย นำเสนอประสบการณ์การฝึกงานและการใช้ชีวิตอยู่ ณ มหาวิทยาลัยว...


Cover_Photo.JPG

16 files, Jul 04, 2014
Album viewed 66 times

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวล...


DSC_8899.JPG

39 files, Jul 04, 2014
Album viewed 200 times

ม.วลัยลักษณ์จัดประชุมวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6 ชูแนวคิด Research for Green Living...


2557_07_4_wlaylaksnwicchay_6th_2813529re.JPG

231 files, Jul 07, 2014
Album viewed 153 times

ผลการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั...


2557_07_03_aekhngephlngb60kolfaahying_2818129_re.JPG

43 files, Jul 09, 2014
Album viewed 59 times

พิธีมอบรางวัลในโครงการประกวดสื่อวีดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ “มวลดอทที่...


DSC_8919.JPG

9 files, Jul 09, 2014
Album viewed 66 times

ผลการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั...


2557_07_5-6_aekhngr60ykr60ngolsmedcch~ecchaafaacchulaaphrn_2851229_re.JPG

49 files, Jul 10, 2014
Album viewed 61 times

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือน้ำ “การคลี่คลาย ปัญหาความขัดแย้ง” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ...


5.JPG

6 files, Jul 18, 2014
Album viewed 167 times

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิท...


DSC03447.JPG

10 files, Jul 24, 2014
Album viewed 92 times

 

 

13 albums on 1 page(s)

กันยายน
34 916
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ช...


10668751_939364679414324_2128231952_n.jpg

26 files, Sep 01, 2014
Album viewed 88 times

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม WU Engagement : Show&Share; บริการวิชาการแก่สังคม...


DSC_0650.JPG

44 files, Sep 02, 2014
Album viewed 102 times

ได้แล้ว!! 10 ทีม ตัวแทนเด็กใต้ไปแข่ง ACM-ICPC ระดับชาติ...


DSC_0685.JPG

13 files, Sep 02, 2014
Album viewed 95 times

งานคืนสู่เหย้าชาวเทคทรัพ&สิ่งแวดล้อม...


49_2.jpg

55 files, Sep 02, 2014
Album viewed 107 times

โตโยต้า จับมือ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเมืองจราจรจำลองแห่งที่ 4...


DSC_0938.JPG

26 files, Sep 04, 2014
Album viewed 125 times

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ กว่า 2,000 คน ร่วมพิธีไหว้ครู เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทีต่อครู...


DSC_1056.jpg

26 files, Sep 05, 2014
Album viewed 210 times

ติวเข้มฝึกอบรมดนตรีไทย ครั้งแรกที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์...


2557_09_2_60brmdntriiaithy_2815929_re.JPG

50 files, Sep 05, 2014
Album viewed 77 times

เปิดแล้วงาน "วลัยลักษณ์ เกษตรแฟร์ 2557"...


DSC_1336.JPG

26 files, Sep 08, 2014
Album viewed 169 times

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ป.ตรี รอบที่ 1/2558 ณ หน่วยประสานงานฯ มีนักเรียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นจำนว...


IMG_0079.JPG

13 files, Sep 08, 2014
Album viewed 75 times

มวล. จัดโครงการ WMS Champion Camp 3 มีนักเรียนจาก 43 ทีมทั่วประเทศ ร่วมค่าย...


IMG_3597.JPG

28 files, Sep 08, 2014
Album viewed 94 times

ประมวลภาพและผลการแข่งขันเทนนิสวลัยลักษณ์ ประจำปี 2557...


RZV_9913.JPG

17 files, Sep 10, 2014
Album viewed 98 times

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มวล. จัดโครงการจิตอาสา "วลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก"...


IMG_1584_28Medium29.JPG

26 files, Sep 10, 2014
Album viewed 64 times

นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 คน ได้รับทุนการศึกษาสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ-เซฟการ์ด ประ...


1621916393775.jpg

3 files, Sep 10, 2014
Album viewed 47 times

ประกาศผล “ฟ้าใส ที่วลัยลักษณ์” รางวัลช่อประดู่วลัยลักษณ์ (Walailak Awards)...


DSC_1568.JPG

18 files, Sep 11, 2014
Album viewed 88 times

ธรรมะอารมณ์ดี สนุก สุข ซึ้ง กินใจ โดย พระมหาวีรพล วีรญาโณ กับ โครงการ WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม...


DSC_0991.JPG

48 files, Sep 11, 2014
Album viewed 49 times

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง มวล.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การผลิตปุ๋ยไส้เดือนดินสำหรับกุ้ง” มุ่งให้...


IMG_3908.JPG

8 files, Sep 12, 2014
Album viewed 57 times

กิจกรรม Lunch Talk สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์...


C360_2014-09-10-12-49-29-725.jpg

5 files, Sep 12, 2014
Album viewed 49 times

ผลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...


2557_09_10prakwdr60ngephlngluukthungchingthwyphraethph_2838929_re.JPG

124 files, Sep 12, 2014
Album viewed 82 times

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับอาศรมวัฒนธรรม จัดประชุมสัมมนาวิชาการ สมุนไพรเพื่อชีวิต ครั้งที่ 4...


DSC_1462.JPG

13 files, Sep 15, 2014
Album viewed 68 times

ความภาคภูมิใจของชาวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์...


SAM_138728129.jpg

11 files, Sep 18, 2014
Album viewed 84 times

ม.วลัยลักษณ์ จัดงาน “มุทิตาจิต“ผู้เกษียณอายุการทำงานประจำปีงบประมาณ 2557...


DSC_1805.JPG

50 files, Sep 18, 2014
Album viewed 125 times

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมชื่นชมคุณค่านักศึกษาที่มีผลงานระดับประเทศ...


10710814_814973745236064_945399344815038755_n.jpg

12 files, Sep 22, 2014
Album viewed 86 times

ทีม "สันทัดการช่าง" จาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช คว้าแชมป์ "เซปักตะกร้อวลัยลักษณ์โอเพ่...


31.jpg

28 files, Sep 22, 2014
Album viewed 60 times

นักศึกษาและบุคลากร ม.วลัยลักษณ์ ร่วมแห่หมฺรับ เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ...


DSC_0641_resize.JPG

27 files, Sep 24, 2014
Album viewed 98 times

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายนักศึกษาไทย-มาเลเซีย...


10715680_292039681000346_1020416484_n.jpg

3 files, Sep 24, 2014
Album viewed 69 times

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องหลักประกันสุขภาพ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557...


DSC_1846.JPG

15 files, Sep 24, 2014
Album viewed 52 times

"เปิดเมืองปั่น Car Free Day 2014 นครศรีธรรมราช"...


IMG_9082.JPG

29 files, Sep 24, 2014
Album viewed 90 times

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล...


IMG_1208.JPG

31 files, Sep 25, 2014
Album viewed 138 times

ดร.พิมพ์ลภัส ได้รับเชิญจากกรมการท่องเที่ยวเป็นวิทยากรเสวนาในงานวันท่องเที่ยวไทย ท่องเที่ยวโลก...


IMG_1377_28129.JPG

13 files, Sep 26, 2014
Album viewed 91 times

ม.วลัยลักษณ์จัดมอบทุนการศึกษา"ไทยบริดจสโตน (กลุ่มภาคใต้)"...


IMG_4269.JPG

13 files, Sep 26, 2014
Album viewed 63 times

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรมสัญจร "ตามรอยศรัทธา...บูชา ๔ พระธาตุแดนใต้"...


DSC_0220_resize.JPG

50 files, Sep 29, 2014
Album viewed 58 times

มวล.ร่วมประชุมสัมมนา Drug, Substance and Alcohol Abuse...


IMG_2492.JPG

24 files, Sep 29, 2014
Album viewed 64 times

สำนักวิชาการจัดการ ( WMS) จัดสัมมนาประจำปี 2557 ระดมความคิด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ดูงาน...


IMG_2196.JPG

30 files, Sep 29, 2014
Album viewed 67 times

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับเป็น Area-Coordinator ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากประเทศเยอรมัน...


Wardi.jpg

11 files, Sep 29, 2014
Album viewed 80 times

 

 

34 albums on 1 page(s)

กุมภาพันธ์ 57
15 290
โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ...


DSC03005.JPG

3 files, Feb 06, 2014
Album viewed 119 times

พนักงานศูนย์บรรณสารฯ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 2 รางวัลจากงานสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 4...


2557_01_PULINET_4th_LOGO_28329.JPG

24 files, Feb 07, 2014
Album viewed 95 times

ผลการแข่งขันสนุกเกอร์วลัยลักษณ์แชมเปี้ยนชิพ ประจำปี 2557...


DSC_9298_resize.JPG

30 files, Feb 10, 2014
Album viewed 72 times

ผู้นำนศ. 16 สถาบันภาคใต้ ร่วมMOU มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า...


DSC_4561.JPG

25 files, Feb 10, 2014
Album viewed 128 times

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จัดฝึกสัมมนาเข้ม อ่าน เขียน ขับร้อง ร้อยกรองทำนองไทย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ...


1653682_804311216251789_780213543_n.jpg

27 files, Feb 11, 2014
Album viewed 81 times

นักศึกษาหลักสูตรประมงและหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับรางวัลนำเสนองานวิจ...


DSC02342.JPG

39 files, Feb 11, 2014
Album viewed 92 times

อธิการบดี มวล.มอบรางวัลให้นักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย...


DSC_4854.JPG

10 files, Feb 13, 2014
Album viewed 99 times

ผลการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น (รอบคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัย)...


_MG_7912.JPG

5 files, Feb 13, 2014
Album viewed 63 times

ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์...


1.JPG

8 files, Feb 17, 2014
Album viewed 285 times

มหาวิทยาลัยจากประเทศฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือกับม.วลัยลักษณ์...


DSC_4979.JPG

12 files, Feb 19, 2014
Album viewed 75 times

SILK 2014...


1779884_10201926934950193_617862339_n5B15D.jpg

19 files, Feb 19, 2014
Album viewed 65 times

ตลาดนัดเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM)...


IMG_5956.JPG

7 files, Feb 19, 2014
Album viewed 54 times

นศ.มวล. กวาด 4 รางวัลชนะเลิศ เวทีสหกิจศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6...


DSC_5025.JPG

39 files, Feb 21, 2014
Album viewed 68 times

ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ...


IMG_7706.JPG

27 files, Feb 28, 2014
Album viewed 129 times

เครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก สัมมนาเรื่อง Social engagement : พันธกิจต่อสังคมของมหาว...


mch_8.jpg

15 files, Mar 04, 2014
Album viewed 91 times

15 albums on 1 page(s)

มกราคม 57
16 431
ARCH PAVILION_2013 : สถาปัตยศาลา_2013...


51.JPG

29 files, Jan 02, 2014
Album viewed 96 times

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ออกสวัสดีปีใหม่หน่วยงานภายนอก...


30DEC2013_MalaysianConsulate1.jpg

5 files, Jan 03, 2014
Album viewed 65 times

รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธฺ์ คณบดี สำนักวิชาการจัดการ เข้าเยี่ยมกราบสวัสดีปีใหม่ 255...


IMG_4241.JPG

8 files, Jan 06, 2014
Album viewed 96 times

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้า เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่...


IMG_9332.JPG

9 files, Jan 09, 2014
Album viewed 105 times

"ผจญภัย 9,000 ไร่ ใน มวล." วันเด็กแห่งชาติ 2557...


DSC_4337.JPG

82 files, Jan 14, 2014
Album viewed 194 times

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดเวทีประชาคม “พ่อเมืองเล่าเรื่องพระธาตุ” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์...


DSC_0432.JPG

9 files, Jan 16, 2014
Album viewed 107 times

อธิการบดีเยี่ยมให้กำลังใจทัพนักกีฬามวล.สู้ศึกกมอดินแดงเกมส์...


1609621_615227608543933_2071664793_n.jpg

28 files, Jan 17, 2014
Album viewed 167 times

นักศึกษาต่างชาติสนใจเข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเล่นดนตรีไทย...


IMG_20140109_192429.jpg

12 files, Jan 17, 2014
Album viewed 67 times

อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา กว่า ๒๕ สถาบัน ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพลงบอก โนรา หนังตะลุง ลิเกป่าฯ...


a2811629.JPG

116 files, Jan 21, 2014
Album viewed 81 times

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง กลยุทธ์การสอน การวัด และการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมา...


DSC02732.JPG

16 files, Jan 21, 2014
Album viewed 92 times

กสทช. ล่องใต้จัด NBTC Campus Tour 2014 คิด ก่อน คลิก “มหันตภัยปลายนิ้ว” ที่ม.วลัยลักษณ์...


DSC_4399.JPG

14 files, Jan 21, 2014
Album viewed 124 times

มวล.จัดเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7 นักวิชาการทั่วประเทศแห่ร่วม...


DSC_4435.JPG

12 files, Jan 28, 2014
Album viewed 87 times

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงาน WU Book & IT Fair 2014...


2557_01_29_nakekhiiynphbnak60aan_niwklm_287129_re.JPG

45 files, Jan 31, 2014
Album viewed 143 times

คุณวัชรา หงส์ประภัศร เปิดมุมหนังสือ “ธรรมปัญญา”...


2557_01_28_WU_Book_it_fair_2014_epidmumthrrmpayyaa_289629_re.JPG

19 files, Jan 31, 2014
Album viewed 82 times

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ ติดตามผลการใช้...


IMG_7885.JPG

9 files, Feb 03, 2014
Album viewed 76 times

ค่ายภาษาอังกฤษและการพัฒนาสมรรถนะสากลของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัย...


DSC04868.jpg

18 files, Feb 03, 2014
Album viewed 61 times

 

 

16 albums on 1 page(s)

มิถุนายน
10 281
มวล.พัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ที่เกาะลันตา จ.กระบี่...


01_282929.jpg

29 files, Jun 10, 2014
Album viewed 78 times

เยาวชนจาก ๑๒ สถาบัน ร่วมเข้าค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ ครั้งที่ ๙...


2557_06_6-8_khaayeyaawchnraksobraansthaan_9th_28135829re.JPG

34 files, Jun 10, 2014
Album viewed 73 times

มวล. จับมือบริษัท โตโยต้าฯ หารือพิธีเปิด "เมืองจราจรจำลอง แห่งที่ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"...


DSC_8068.JPG

8 files, Jun 11, 2014
Album viewed 90 times

ม.พะเยา ดูงานเจาะลึกอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ และการบริหารงานลุ่มน้ำปากพนัง ม.วลัยลักษณ์...


mph2.jpg

7 files, Jun 13, 2014
Album viewed 74 times

เปิดบ้านอุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์...


DSC_8202.JPG

22 files, Jun 24, 2014
Album viewed 129 times

คณะเพลงบอกสร้อยหญิง คว้ารางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...


DSC_0366_resize.JPG

49 files, Jun 25, 2014
Album viewed 72 times

มวล.จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหา’ลัย ให้นักศึกษาปี 1...


DSC_8433.JPG

51 files, Jun 25, 2014
Album viewed 117 times

นศ.มวล. คว้าตั๋ว 1 ใน 3 เป็นตัวแทนภาคใต้ ประกวดภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมระดับชาติ...


DSC_8514.JPG

48 files, Jun 25, 2014
Album viewed 78 times

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน "จักรยานทางไกลนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 Tour ...


IMG_4768.JPG

33 files, Jun 26, 2014
Album viewed 102 times

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ร่วมกับหน่วยวิจัยการสาธารณสุขเชิงบูรณาการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติก...0 files
Album viewed 0 times

 

 

10 albums on 1 page(s)

มีนาคม 57
24 821
ม.วลัยลักษณ์จับมือมูลนิธิไลออนส์และภาคีจากญี่ปุ่น ปลูกป่าชายเลน 10,000 ต้น เพิ่มแหล่งอาหารให้กับสัตว...


DSC_5083.JPG

45 files, Mar 03, 2014
Album viewed 135 times

ดร.กีรรัตน์ สงวนไทร อธิการบดีเป็นประธานพิธีทำบุญทวดตุมปัง...


2557_03_03_thambuytumpang_2816929_re.JPG

34 files, Mar 04, 2014
Album viewed 137 times

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีรวบข้าวสืบสานประเพณีตามวิถีดั้งเดิมของชาวไทย ตามโครงการปลูกข้าวเพื่อการเรียนการสอ...


DSC_5329.JPG

47 files, Mar 07, 2014
Album viewed 97 times

งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา...


kh60bkhunnakkiilaa_128.jpg

20 files, Mar 07, 2014
Album viewed 86 times

มวล.มอบทุนแก่นักศึกษา รวมกว่า 16 ล้านบาท...


DSC_5608.JPG

130 files, Mar 07, 2014
Album viewed 364 times

พิธีบำเพ็ญบุญกุศล เป็นพุทธบูชาและบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์...


DSC_5756.JPG

54 files, Mar 13, 2014
Album viewed 248 times

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา...


10.jpg

10 files, Mar 13, 2014
Album viewed 69 times

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ...


003.JPG

3 files, Mar 14, 2014
Album viewed 59 times

ผศ.ดร.วิภาวี ขำวิจิตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับทุนจาก National Energy Foundation (NE...


IMG_2014.JPG

4 files, Mar 14, 2014
Album viewed 65 times

นักศึกษาระดับปริญญาตรีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ...


004.jpg

4 files, Mar 14, 2014
Album viewed 45 times

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดใหญ่รัตนโพธิ์ (วัดใหญ่)...


2557_03_14_th60dphaapaawadaihyratnaaophthi_2822229_re.JPG

51 files, Mar 17, 2014
Album viewed 63 times

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลดีเด่น จิตอาสาต้นแบบ...


m.JPG

11 files, Mar 18, 2014
Album viewed 95 times

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีมอบหมวก-เข็มสถาบัน ให้แก่ว่าที่บัณฑิตพยาบาลมวล.รุ่น 13...


DSC_1799.JPG

20 files, Mar 18, 2014
Album viewed 183 times

พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก...


DSC_1899.JPG

36 files, Mar 18, 2014
Album viewed 266 times

อธิการบดีฝากว่าที่บัณฑิตรุ่นที่ 13 เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าสู่วัยทำงาน หมั่นเรียนรู้ตลอดเวลา มุ่งมั...


DSC_6108.JPG

23 files, Mar 21, 2014
Album viewed 110 times

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คว้า 2 รางวัลจากการร่วมประกวดโครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกง”...


nkhrsriidiidii_banthitnkhrsriiaimokng_153.jpg

13 files, Mar 24, 2014
Album viewed 68 times

"WMS พัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนแบบ WBL ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ"...


P1440124.JPG

10 files, Mar 25, 2014
Album viewed 55 times

ผู้บริหารม.วลัยลักษณ์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายก อบจ.คนใหม่...


DSC_6262.JPG

1 files, Mar 25, 2014
Album viewed 48 times

นักเศรษฐศาสตร์และนักวิชาการมองความพร้อมไทยเข้าสู่ AEC...


DSC_6252.JPG

13 files, Mar 25, 2014
Album viewed 97 times

ภาพกิจกรรมแข่งกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จาก ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี 23 ม...


IMG_3467.jpg

15 files, Mar 27, 2014
Album viewed 54 times

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีทำบุญทางศาสนา วันคล้ายวันสถาปนาครบปีที่ 22...


DSC_6370.JPG

63 files, Mar 31, 2014
Album viewed 95 times

แข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ “วลัยลักษณ์รวมใจ ต้านภัยยาเสพติด”...


IMG_3855.JPG

40 files, Mar 31, 2014
Album viewed 83 times

WU BIKE RALLY 2014 : ปั่นรวมใจ ไปด้วยกัน...


IMG_4051.JPG

119 files, Mar 31, 2014
Album viewed 126 times

มวล.มอบโล่เชิดชูเกียรติบุคลากร เนื่องในโอกาสสถาปนาครบปีที่ 22...


2557_03_28_sthaapnaamwl_khrbpiithii_22_2833329_re.JPG

55 files, Mar 31, 2014
Album viewed 182 times

24 albums on 1 page(s)

สิงหาคม
18 572
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ม.วลัยล...


DSC_9537_28Large29.JPG

33 files, Aug 01, 2014
Album viewed 562 times

ม.วลัยลักษณ์จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โล่ประกาศเกียรติคุ...


DSC_9825.JPG

79 files, Aug 04, 2014
Album viewed 219 times

โดม เดอะสตาร์ ๘ และตั้ม เดอะสตาร์ ๙ ต้นแบบคนรุ่นใหม่กับภาษาไทยโดนใจวัยรุ่น เนื่องในวันภาษาไทยวลัยลัก...


2557_08_06_wanphaasaaaithywlaylaksn_2833829_re.JPG

127 files, Aug 07, 2014
Album viewed 144 times

Photo Communications Exhibition “ฝรั่งมองไทย (นครศรีธรรมราช) ผ่านภาพถ่ายและการตีความ”...


DSC_0109.jpg

28 files, Aug 08, 2014
Album viewed 106 times

นักศึกษาญี่ปุ่น-อเมริกา เรียนรู้สังคมไทยกับม.วลัยลักษณ์...


DSC_9900.JPG

37 files, Aug 14, 2014
Album viewed 92 times

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี...


DSC05601.JPG

4 files, Aug 14, 2014
Album viewed 59 times

ม.วลัยลักษณ์คว้ารางวัล Bronze Award เวที Thailand Research Expo2014...


image_15.jpg

32 files, Aug 14, 2014
Album viewed 112 times

เครือข่ายเยาวชนนักประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2557...


DSC_9999.JPG

44 files, Aug 15, 2014
Album viewed 57 times

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานโบราณสถาน โบราณวัตถุ ในภาคอีสาน...


CLM_9903_resize.JPG

31 files, Aug 15, 2014
Album viewed 73 times

ม.วลัยลักษณ์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 17...


DSC_0279.JPG

17 files, Aug 15, 2014
Album viewed 151 times

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับแกนนำหน่วยงานสุขภาพ จัดกิจกรรม "รักวลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ประจำปี พ.ศ...


z3.JPG

59 files, Aug 21, 2014
Album viewed 45 times

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ Asia Summer Program 2014 ณ ประเทศมาเลเซีย...


asp_2.jpg

5 files, Aug 21, 2014
Album viewed 46 times

มสธ.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารงานพัสดุ มวล....


DSC_0302.JPG

9 files, Aug 21, 2014
Album viewed 44 times

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการจิตอาสา “วลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก...


P1550970.JPG

13 files, Aug 21, 2014
Album viewed 54 times

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ส่งนักศึกษาจำนวน 5 คนเข้าร่วมโครงการ ASIA FUTURE LEADER SUMMIT 2014 (AFLES 2014)...


smit_talk.jpg

11 files, Aug 21, 2014
Album viewed 45 times

ม.วลัยลักษณ์ต้อนรับคณะจาก Tadulako University ประเทศอินโดนีเซีย...


DSC_0477.JPG

13 files, Aug 26, 2014
Album viewed 58 times

หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ลักษณ์ จัดเวทีนำเสนอแผนงานวิจั...


IMG_3399.JPG

10 files, Aug 28, 2014
Album viewed 51 times

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเยือนประเทศอินโดนีเซีย...


photo_28429.JPG

20 files, Sep 01, 2014
Album viewed 92 times

18 albums on 1 page(s)

ธันวาคม 57
10 350
ม.วลัยลักษณ์จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...


z11.JPG

47 files, Dec 02, 2014
Album viewed 176 times

ม.วลัยลักษณ์จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2...


2557_12_02_mwl_thwaayphraphrainhlwng_2845729_re_re.JPG

125 files, Dec 04, 2014
Album viewed 94 times

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พร...


DSC05250.JPG

25 files, Dec 08, 2014
Album viewed 141 times

มวล.ร่วมงานวันวีรไทย ประจำปี 2557...


20141208_103808.jpg

5 files, Dec 09, 2014
Album viewed 72 times

วช. จับมือ สกว. ร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์ ผลักดันจังหวัดกระบี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก...


IMG_4394.JPG

23 files, Dec 17, 2014
Album viewed 85 times

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลี้ยงขอบคุณและมอบกระเช้าปีใหม่แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย...


z0.JPG

27 files, Dec 22, 2014
Album viewed 175 times

สำนักวิชาการจัดการจัดประชุมพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวโครงการเรียนรู้โดยการใช้การทำงานเป็นฐ...


IMG_1535.JPG

33 files, Dec 23, 2014
Album viewed 104 times

ผู้บริหารม.วลัยลักษณ์ เยี่ยมคารวะ สวัสดีปีใหม่ 2558 (สื่อส่วนกลาง)...


DSC05340.JPG

25 files, Dec 24, 2014
Album viewed 118 times

ผู้บริหารม.วลัยลักษณ์ เยี่ยมคารวะ สวัสดีปีใหม่ 2558 จังหวัดนครศรี...


10923773_1565519730352531_6892374835285040884_o.jpg

21 files, Jan 07, 2015
Album viewed 126 times

ชมรมประดู่อาสาพยาบาลได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน EMS Rally...


10885359_1578560772360258_7196529569157894524_n.jpg

19 files, Dec 30, 2014
Album viewed 56 times

 

 

10 albums on 1 page(s)

ตุลาคม 57
14 246
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศึกษาดูงาน มวล....


DSC_1487.JPG

10 files, Oct 03, 2014
Album viewed 59 times

ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะผู้ประเมินโครงการจาก Keidanren Nature...


DSC04548.JPG

10 files, Oct 13, 2014
Album viewed 67 times

ส่วนประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชมนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในงาน Deck-D's ...


10704039_829150890485016_6912430137948152808_n.jpg

8 files, Oct 14, 2014
Album viewed 94 times

ม.วลัยลักษณ์สัมมนาการใช้ประโยชน์งานวิจัยเชิงพาณิชย์...


DSC_1926.JPG

5 files, Oct 15, 2014
Album viewed 51 times

มวล.จัดเสวนาและระดมความคิดเพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม...


DSC_1961.JPG

13 files, Oct 15, 2014
Album viewed 82 times

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับมอบและเปิด“ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สร้างสุข”...


2557_10_14_7_phithiim60bh60ngsmudsraangsukh_re_281529.JPG

34 files, Oct 15, 2014
Album viewed 101 times

คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก...


IMG_0234.JPG

7 files, Oct 17, 2014
Album viewed 67 times

Nursing Students from Edith Cowan University, Australia Participating a Nursing Exchange Program at ...


DSC_2014.JPG

28 files, Oct 22, 2014
Album viewed 78 times

ชาววลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำบ้านเขาวัง ...รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่าต้นน้ำบ้านเขาวัง...


IMG_9991_resize.JPG

22 files, Oct 24, 2014
Album viewed 64 times

ม.วลัยลักษณ์ (มวล) เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช...


thaasaalaa.jpg

4 files, Oct 24, 2014
Album viewed 75 times

มุก-แสตมป์ ดาว-เดือน’57 ม.วลัยลักษณ์...


IMG_4735.JPG

15 files, Oct 28, 2014
Album viewed 164 times

มวล.ร่วมภาคีเครือข่าย จัดนิทรรศการภาพถ่าย แสงศิลป์ ถิ่นเรา ครั้งที่ 7...


DSC_2047.JPG

42 files, Nov 04, 2014
Album viewed 94 times

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระเลียบ...


DSC04956.JPG

45 files, Nov 04, 2014
Album viewed 70 times

นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัล ที่ 3 (Third Prize) ในงาน 2014 Asia Pacific Agricult...


10606605_823868220999166_421443529392196427_n.jpg

3 files, Nov 07, 2014
Album viewed 48 times

 

14 albums on 1 page(s)

เมษายน 57
16 386
ม.วลัยลักษณ์ลงนามร่วมกับ University of Heidelberg ประเทศเยอรมัน...


DSC_6401.JPG

9 files, Apr 01, 2014
Album viewed 118 times

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัต สุขสิกาญจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสต...


7.JPG

7 files, Apr 02, 2014
Album viewed 217 times

อธิการบดีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน กรณีก้อนน้ำมันลอยเกลื่อนแนวชายหาดจังหวัดนครศรีฯ...


DSC_6449.JPG

3 files, Apr 02, 2014
Album viewed 110 times

ม.วลัยลักษณ์มอบทุนสนับสนุนการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนใหม่...


DSC_6504.JPG

36 files, Apr 03, 2014
Album viewed 73 times

หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีทำบุญสำนักงานเพื่อความเป็นสิริมงคล...


IMG_8247.JPG

20 files, Apr 03, 2014
Album viewed 77 times

มวล. จับมือชุมชนรอบมหา’ลัย จัดงานวลัยลักษณ์สงกรานต์ สืบสานประเพณี...


DSC_6691.JPG

97 files, Apr 04, 2014
Album viewed 163 times

“มวล.รวมใจ รู้ค่าพลังงาน”...


10178315_694304620632065_2104873163_n.jpg

6 files, Apr 08, 2014
Album viewed 64 times

มวล.เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพร...


10007001_682838398425317_2026994408_n.jpg

3 files, Apr 10, 2014
Album viewed 45 times

มวล.เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน "วันพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจั...


10045703.jpg

1 files, Apr 10, 2014
Album viewed 48 times

การพัฒนาคลังสารสนเทศสถาบันสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช...


10250172_10200879807117578_925638108_n.jpg

42 files, Apr 17, 2014
Album viewed 56 times

การจัดค่ายโครงการนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 22 ประจำปี 2557...


IMG_3212.jpg

9 files, Apr 23, 2014
Album viewed 64 times

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เน้นการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นสากล...


image_281029.jpg

40 files, Apr 23, 2014
Album viewed 72 times

เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์...


DSC_7010.JPG

50 files, Apr 25, 2014
Album viewed 77 times

นักศึกษานิเทศศาสตร์มวล. คว้านักข่าวแห่งอนาคต ที่มีศักยภาพดีเด่นภาคใต้...


10313057_747409748636995_2062648700485527982_n.jpg

12 files, Apr 28, 2014
Album viewed 78 times

ม.วลัยลักษณ์ จัดค่ายยุวนักเทคโน’เกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เยาวชนไทย...


IMG_0875.JPG

39 files, Apr 28, 2014
Album viewed 52 times

มวล.- สทน. - เกษตรเมืองคอน ร่วมจัดอบรมแก้ปัญหาแมลงวันผลไม้ให้เกษตรกร...


DSC_6791.JPG

12 files, Apr 28, 2014
Album viewed 60 times

 

 

16 albums on 1 page(s)